Aktualitet

Rritën me 200 Lekë paketat mujore, Autoriteti i Konkurrencës pezullon tarifat e reja të kompanive celulare

 • Kompanitë celulare rrisin çmimin me 200 lekë
 • Në vendimin e siguruar nga Dosja.al, mësohet se vendimi parashikon pezullimin e përkohshëm të tarifave dhe nisjen e një hetimi për shkeljen e konkurencës në treg.
  Featured image of article: Rritën me 200 Lekë paketat mujore, Autoriteti i Konkurrencës pezullon tarifat e reja të kompanive celulare Kompanitë celulare në Shqipëri

  TIRANË- Autoriteti i Konkurrencës ka zhvilluar sot një mbledhje të bordit dhe ka marrë vendimin për pezullimin e tarifës me 200 lekë të vendosura nga kompanitë celulare disa ditë më parë. Në vendimin e siguruar nga Dosja.al, mësohet se vendimi parashikon pezullimin e përkohshëm të tarifave dhe nisjen e një hetimi për shkeljen e konkurencës në treg.

  Si pasojë e këtij vendimi deri në përfundimin e hetimit, kompanitë janë të detyruara të operojnë me tarifat e vjetra ekzistuese në treg. “Autoriteti i Konkurrencës në bazë të nenit 28 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar, vendosi të realizojë një monitorim në këtë treg në lidhje me çmimin e paketave mujore që hidhen në treg nga operatorët celular Vodafone Albania, Telekom Albania dhe Albtelecom”, shtohet më tej në vendim. 

  VENDIMI I PLOTË (klikoni këtu)

  Pranë Autoritetit të Konkurrencës ndërmarrja Albtelecom me shkresën nr. 453/6 prot., datë 20.01.2020 dhe ndërmarrja Telekom Albania me shkresat me nr. 150/14 prot., datë 29.01.2020 dhe nr. 84 prot., datë 10.02.2020 kanë njoftuar Autoritetin e Konkurrencës mbi ndryshimet në çmim dhe përmbajtje të paketave të ofruara për programet me parapagesë (dhe ato me kontratë për individë, Telekom Albania). Lidhur me ndryshimet e paketave celulare 30 ditore me parapagesë, pranë Autoritetit të Konkurrencës, janë paraqitur edhe dy ankesa nga konsumatorë të telefonisë celulare, si dhe nëpërmjet shkresës nr. 91 prot, datë 13.02.2020, është paraqitur një ankesë nga Qendra “Konsumatori Shqiptar” nëpërmjet së cilës pretendohet se kompanitë celulare kanë rritur çmimet në mënyrë të pajustifikuar, pa informuar konsumatorët e telefonisë celulare dhe në dëm të interesave ekonomike të këtyre konsumatorëve.

  Bazuar sa më sipër si dhe nisur nga shqetësimet në masmedia mbi rritjen e çmimit të paketave celulare 30 ditore me parapagesë me 200 lekë, Autoriteti i Konkurrencës në bazë të nenit 28 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar, vendosi të realizojë një monitorim në këtë treg në lidhje me çmimin e paketave mujore që hidhen në treg nga operatorët celular Vodafone Albania, Telekom Albania dhe Albtelecom. Nga monitorimi në terren pranë pikave të Vodafone Albania, Albtelecom dhe Telekom Albania, si dhe nga shqyrtimi dhe vlerësimi i shkresave dhe ankesave të paraqitura, u konstatua se të tre operatorët celularë kanë hedhur në treg paketat e reja standarde 30 ditore me parapagesë me një rritje në çmim prej 200 lekësh, si dhe kanë rritur vlerën minimale për rimbushjeje me 100 leke, nga 100 në 200 lekë, në periudhën kohore 30 Janar – 11 shkurt 2020, sjellje e cila në kuptim të nenit 4, pika 1, gërma (a) të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, mund të përbëjë një marrëveshje të ndaluar.

  Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al

  PËR KËTO ARSYE: Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenin 4 dhe 9, nenin 24 shkronja (d), dhe nenin 42, pika 1, të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003, “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar,

  VENDOSI: I. Hapjen e procedurës së hetimit paraprak në “Tregun me pakicë të shërbimeve celulare”, për të parë nëse ka, ose jo, shenja të kufizimit të konkurrencës. II. Hetimi paraprak të përfshijë periudhën kohore nga 1 Nëntor 2019 deri në 31 Mars 2020. III. Raporti i hetimit paraprak duhet të paraqitet në Komisionin e Konkurrencës jo më vonë se 2 (dy) muaj nga marrja e këtij vendimi. IV. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

  Tre kompanitë celulare, Vodafone, Albtelekom dhe Telekom Albania kanë rritur me 200 lekë çmimet e të gjitha paketave mujore duke u justifikuar se klientët kërkojnë më shumë njësi komunikimi. Në paketa janë shtuar njësitë në MB dhe çmimi po ashtu. Pas këtij vendimi ka pasur denocnime nga shumë klientë të kompanive duke thënë se çmimi nuk justifikon cilësinë dhe sasinë e njësive në paketa. 

  (J.V. A.B. Dosja.al)

  Shto Koment