LIVE UPDATES
Aktualitet

‘Ndodh njëherë në jetë’/ Mbrojtja e Kapedanit për denoncimet e videot në TikTok

19 Janar 2022, 17:49 Nga DOSJA
‘Ndodh njëherë në jetë’/ Mbrojtja e Kapedanit

Gjyqtarja e pezulluar e Elbasanit, Enkeleda Kapedani dha shpjegime të detajuara për gati dy orë në seancën dëgjimore me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit të mërkurën në kuadër të procesit të rivlerësimit ndaj saj. Megjithëse relatimi i Komisionit të mërkurën kishte të bënte me pesë denoncime të reja të depozituara pas zhvillimit të seancës së parë dëgjimore më 15 nëntor 2021, Kapedani iu rikthye fillimisht gjetjeve të Komisionit për transaksionet e kryera nga bashkëjetuesi lidhur me blerjen e një kamioni dhe shitjen e kësaj pasurie pas disa muajve në vlerë disa herë më të lartë.

Në vijim, subjekti parashtroi qëndrimin e saj për denoncimet si dhe vendimarjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, KLGJ lidhur me procedimin e nisur ndaj saj për publikimin e disa materialeve video në rrjetin social Tik Tok – ku gjyqtarja shfaqej duke bërë paradë në ambientet e gjykatës nën tingujt e këngës “Mafia” të Don Xhonit si dhe duke filmuar veten teska drejtonte makinën.

KLGJ miratoi të hënën marrëveshjen që sanksionon pezullimin e Kapedanit nga detyra për 6 muaj, me të drejtën për të marrë vetëm pagën minimale – vendimarrje që u përdor prej subjektit në seancë për t’i kërkuar Komisionit që të mos e vlerësonte për videot e publikuara në Tik Tok, me pretendimin se tashmë ishte një gjë e gjykuar.

Pretendimet për kamionin

Gjatë seancës së parë, anëtarët e Komisionit dhe përfaqësuesi i ONM u ndalën gjatë me pyetje lidhur me transaksionet e kryera nga bashkëjetuesi i subjektit në blerjen dhe shitjen e një kamioni. Relatorja Bekteshi sqaroi atëherë se bashkëjtuesi i Kapedanit e kishte blerë kamionin për 950 mijë lekë në vitin 2016 dhe e kishte shitur disa muaj më vonë në vlerën 32 mijë euro.

Ndërkohë, në fillim të vitit 2017 është nënshkruar një kontratë huadhënie nga bashkëjetuesi në favor të shitësit të kamionit L.L., në shumën 28 mijë euro. Kapedani ka deklaruar se huaja është dhënë në vitin 2016 dhe si burim ka qenë vlera e përfituar nga shitja e kamionit. KPK ngriti dyshime për transaksionet për shkak të diferencës së madhe mes çmimit të blerjes me atë atë shitjes së kamionit. Për shkak se nuk është vërtetuar pagesa e tatimit në kohë reale, KPK nuk e ka përfshirë në analizën financiare për dhënien e huasë vlerën e përfituar nga shitja e kamionit, prej nga ka rezultuar pamundësi financiare.

Kapedani theksoi në seancën e të mërkurës se u kishte kërkuar tatimeve informacion se kur i kishte paguar bashkëjetuesi detyrimet tatimore për të ardhurat e siguruara nga ky transaksion, prej nga kishte rezultuar se ishte kryer në maj të vitit 2021.

“Por kam pasur dhe kam bindjen se për këto të ardhura nuk paguhet tatim. Bashkëjetuesi e ka paguar tatimin me iniciativën e tij, pa më pyetur mua, duke menduar se mund të më dëmtonte në këtë proces,” deklaroi Kapedani dhe vijoi se nëse do të kishte pasur dijeni për pagesën që do kryente bashkëjetuesi, do t’i kishte kërkuar ta bënte më parë, që ta përdorte për të kundërshtuar gjetjet e hetimit administrativ.

Për të mbrojtur qëndrimin e saj, Kapedani solli në vëmendje një vendim të KPA-së, ku sipas saj ishte konstatuar se për vlerat e dhuruara nuk paguhej tatim. Ajo këmbënguli se dhe në këtë rast, megjithëse bëhej fjalë për të ardhura nga shitja e mjetit, tatimet kishin konfirmuar për bashkëjetuesin nëpërmjet një pergjigje me shkrim, se këto lloj të ardhurash janë të patatueshme.

Kryesuesja Genta Tafa Bungo vërejti se nuk bëhet fjalë për të njëjtën situatë, pasi në rastin e vlerave të dhuruara konsiderohet se detyrimet tatimore janë shlyer prej dhuruesve. Por sipas subjektit, ndryshimet ligjore të vitit 2008 e kishin hequr detyrimin për pagimin e tatimit për të ardhurat e siguruara nga shitja e pasurive të luajtshme.

Në vijim, Kapedani u ndal në periudhën e pagesës së detyrimeve tatimore. Kapedani evidentoi se në disa vendime të mëparshme të KPK-së ishte pranuar se dhe në rastet kur detyrimet tatimore paguheshin me vonesë ato konsiderohen burime të ligjshme, pasi institucionet e tatimeve i kishin pranuar duke vendosur penalitet financiar.

“Nuk mund të penalizohet një qytetar se nuk pagoi një tatim që nuk është i detyruar ta paguajë,” argumentoi Kapedani.

Shitjen e kamionit në një vlerë disa herë më të lartë nga çmimi i blerjes ajo e konsideroi si një rast sporadik.

“Mund të ndodhë një herë në jetë një rast i tillë,” deklaroi Kapedani dhe solli në vëmendje se këtë shprehje e kishte pohuar një prej vëzhguesve ndërkombëtarë gjatë një seance dëgjimore për një subjekt tjetër.

Sipas Kapedanit, vëzhguesi ndërkombëtar kishte shprehur qëndrimin e tij lidhur me tre raste të përsëritura kur subjekti tjetër i rivlerësimit kishte shitur tre makina më lirë nga sa i kishte blerë, duke deklaruar: “Mund të ndodhë një herë në jetë, por jo tre herë”.

Kundërshtimi i denoncimeve

Gjyqtarja Kapedani i quajti denoncimet e kryera ndaj saj dashakeqe dhe të pavërteta. Ajo deklaroi se në disa raste kishte komunikuar me denoncuesit dhe ata i kishin thënë se nuk ishte e vërtetë që kishin kryer denoncime, duke nënshkruar dhe deklarata noteriale, për të cilat subjekti pohoi se i ka dorëzuar si prova në KPK. Anëtarja e trupës, Pamela Qirko e pyeti Kapedanin se si kishte komunikuar me denoncuesit dhe nëse kishte ushtruar presion që ata të ndryshonin qëndrim. Subjekti shpjegoi se kishte komunikuar nëpërmjet avokates së saj dhe se personat në emër të të cilëve ishin kryer disa prej denoncimeve, nuk ishin denoncuesit e vërtetë.

“Edhe ata u indinjuan kur e mësuan këtë gjë, pasi thanë se nuk kanë lidhje me këto denoncime dhe kanë nënshkruar deklarata noteriale që e vërtetojnë këtë fakt,” pohoi subjekti dhe shtoi se për të qartësuar më shumë Komisionin, kishte kërkuar që të thërriteshin si dëshmitarë në proces.

Lidhur me gjetjet e KPK-së bazuar në një prej denoncimeve, nga ka rezultuar se subjekti ka shqyrtuar një çështje gjatë periudhës së karantinës në prill të vitit 2020 duke disponuar me vendim pushimi të asaj çështje, Kapedani u mbrojt me aktin normativ. Sipas saj, akti normativ parashikonte se dhe gjatë periudhës së karantinës mund të zhvilloheshin gjykime nëse kërkohej nga i pandehuri, ashtu siç kishte ndodhur sipas saj në këtë rast.

Në një denoncim tjetër pretendohet se subjekti ka ndryshuar masën e sigurisë të vendosur nga Apeli për dy administratorët e një shoqërie, nga ‘ndalim për udhëtim jashtë shtetit’ në ‘detyrim paraqitje’. Kapedani sqaroi se shoqëria e ushtronte aktivitetin dhe jashtë territorit të Shqipërisë dhe për këtë arsye, administratorët kishin kërkuar që të hiqej masa e sigurisë që i ndalonte të udhëtonin jashtë shtetit.

Sipas subjektit, kërkesën e parë e kishte rrëzuar, por pasi ata kishin dorëzuar prova të reja e kishte pranuar, duke vendosur masën e sigurisë ‘detyrim paraqitje”, që sipas saj ishte më e rëndë nga ajo e caktuar prej Apelit.

Lidhur me pretendimin e prokurorisë se subjekti kishte shqyrtuar kërkesën e ndryshimit të masës së një prej këtyre të proceduarve jashtë kompetencës së saj, pasi çështja ishte dërguar për gjykim dhe duhej të trajtohej nga gjyqtari seancës paraprake, Kapedani u mbrojt duke pretenduar se legjislacioni ishte i paqartë për këto situata dhe sipas saj, gjykata të ndryshme kanë mbajtur qëndrime të ndryshme. Për ndryshimin e masës së sigurisë së dhënë prej saj nga gjykata më e lartë, subjekti u shpreh se nuk mund ta ngarkohej me përgjegjësi përderisa nuk kishte të provuar një qëllim dhe nuk kishte sjellë pasoja për palët apo në interes të drejtësisë.

Ajo kundërshtoi dhe një denoncim ku ngrihen pretendime se subjekti dhe bashkëjetuesi i saj mund të jenë përfshirë në një aferë korruptive nëpërmjet një avokati për heqjen e masës së sekuestros së një firme. Denoncuesi ka dorëzuar në Komision një foto ku shfaqet bashkëjetuesi i Kapedanit me një avokat.

“Denoncuesi është vetë avokat. E kam kontaktuar dhe ai e mohon të ketë bërë foton. Kam depozituar dhe deklaratën noteriale të nënshkruar prej tij për këtë fakt,” pohoi Kapedani dhe e quajti informacionin të rremë. Sipas subjektit, bashkëjetuesi i ka sqaruar se fotoja është realizuar ditën që janë publikuar videot e saj në Tik Tok dhe se ai kishte shkuar në gjykatë për mbështetje morale, ashtu si dhe kolegë të saj, prokurorë dhe avokatë.

Kapedani deklaroi se pasi bashkëjetuesi kishte dalë nga zyra e saj, disa avokatë e kanë takuar për t’i dhënë mbështetje morale. Ajo këmbënguli se takimi ka qenë për këtë arsye dhe se nuk ka zgjatur më shumë se një minutë. Subjekti dha shpjegime të zgjeruara dhe për dy çështje të tjera të denoncuara nga publiku pas seancës së parë dëgjimore.

Qëndrimi për videot e Tik Tok

Gjyqtarja Enkeleda Kapedani e cilësoi publikimin e videove në rrjetin social Tik Tok si një gjë të gjykuar nga KLGJ. “Inspektori i Lartë i drejtësisë nuk provoi se videot janë publikuar prej meje. I kam bërë unë, por nuk i kam publikuar. KLGJ dhe ILD kanë arritur në konkluzionin se nuk është cënuar besimi i publikut,” deklaroi Kapedani dhe ngriti dyshime se videot mund t’i jenë marrë kur e ka çuar telefonin për servis.

Ajo e quajti si sulm ndaj saj publikimin e videove dhe denoncimet. “E di shumë mirë kush i bën këto denoncime. E gjithë kjo pasi nuk bëj kompromis dhe nuk përdorem nga disa gjyqtarë e prokurorë të Elbasanit që vendosin gjoba,” tha ndër të tjera Kapedani dhe i kërkoi trupi gjykues dhe vëzhguesit ndërkombëtar të mos bien në grackën e tyre. Kryesuesja Bungo i tërhoqi disa herë vëmendjen subjektit, duke theksuar faktin se Komisioni dhe vëzhguesi ndërkombëtar zotërojnë profesionalizmin e duhur që të mos ngrihen dyshime të tilla prej saj.

Kapedani i kërkoi Komisionit që të mos e vlerësojë situatën e videove, pasi sipas saj do të cënoheshin parimet kushtetuese të gjësë së gjykuar, si dhe do të cënohej besimi i publikut tek KLGJ, që tashmë ka marrë një vendim.

“Kërkoj drejtësi dhe shpifja e balta të mos ndikojnë. Thjesht kërkoj që mos të më hyni në hak,” deklaroi Kapedani.

Kryesuesja Genta Tafa Bungo evidentoi faktin se KLGJ kishte miratuar një marrëveshje dhe e pyeti subjektin nëse këtë vendimarrje e konsideronte si gjë të gjykuar dhe se cila ishte shkelja e paprovuar. Kapedani këmbënguli se bëhet fjalë për një situatë të gjykuar dhe pohoi se shkelja e paprovuar ishte publikimi i videove. E pyetur nga vëzhguesi ndërkombëtar, Gerrit Sprenger, se kush e kishte mbyllur llogarinë e saj në Tik Tok një ditë pas publikimit të videove në media, subjekti tha se nuk e dinte.

Në vijim, Qirko dhe Bungo u ndalën në një mandat pagese në shumën 35 mijë lekë të depozituar si provë nga subjekti për të vërtetuar servisin e telefonit. Bungo evidentoi se duhej që në këtë rast të ishte pajisur me kupon tatimor ose më e pakta me mandat arkëtim, ndërsa shtoi se blloqet me fatura mandat pagese gjenden rëndom në pika shitje. “Kjo më lind dyshime ekstra,” pohoi Bungo, ndërsa Kapedani u mbrojt se çështja e Tik Tok nuk ka lidhje fare me këtë proces.

Bungo i kërkoi subjektit të sqaronte gjuhën e përdorur në parashtrime ku shprehej me fraza: “Mjaft më!”; “Stop!”; “Boll më!”, etj. Kur Kapedani tha se u drejtohej të tretëve që sipas saj i kishin rënë më qafë këto tre muaj, Bungo u shpreh se deri në këto momente e kishte marrë për presion. Në përfundim të seancës, gjyqtarja Enkeleda Kapedani kërkoi konfirmimin në detyrë. “Mendoj se e meritoj,” u shpreh ajo. KPK njoftoi se vendimi do të shpallet më datë 21 janar, ora 09:30.

Marrë nga Reporter.al

Ndihmës-Sekretarja e Shtetit takoi Alibeajn, ndërsa Paloka deklaroi se ka firmosur peticionin kundër ambasadores Kim. Çfarë do të thotë kjo për PD?

View Results

Aktualitet Aktualitet enkeleda kapedani videot e Enkeleda Kapedanit enkeleda kapedani videot e Enkeleda Kapedanit

Sondazh

Poll

Motori 'zbor' në Tiranë, policia bihet nga pas, arrestohet i riu që e drejtonte

Motori 'zbor' në Tiranë, policia bihet nga pas, arrestohet i riu që e drejtonte

DEBAT në Kuvend! Dhimitri shkon pa shifra, Çupi: S’jemi në orë mësimi këtu, të drejtojmë gishtin

Droni i Policisë kap “mat” shkelësit e qarkullimit, ja sa do gjobiten

Rama feston 58-vjetorin e lindjes, suprizohet nga zv/Presidenti i Hagës, dhurata mbetet mister

"S'i kam të shkruara si ti", Mziu përplaset me Denajn, socialiste: S'matesh me mua

Salianji: Xhafajt s'iu hetua pasuria, Geronin do e denoncoja miliona herë nëse do kisha mundësi

I gjithë grupi i Berishës në mbështetje të tij, Salianji: S'ftova njeri se s'po shkoja në dasmë

Tentoi të vriste vëllanë për plazhin në Radhimë, momenti i arrestimit të autorit

A do shkojë në burg Salianji? Deputeti: S’hidhem dot përpjetë, respektoj vendimin

Marrja e vendimit në Apel u shty, Salianji: Kam dorëzuar të gjitha provat

E gjithë PD-ja në mbështetje të Salianjit, pamjet brenda sallës së gjyqit, 10 deputetë futen brenda

PD në Gjykatë

Rezoluta e KLP/ Bardhi: Duhet pjesa me rekomandimet e papërmbushura. Bushka: Disa s'kanë justifikim

Salianji mbërrin në Gjykatë, e shoqëron Flamur Noka, Luçiano Boçi e Luan Baçi

Përplasje me armë për pronësinë e plazhit në Radhimë, vëllai qëllon të vëllanë

Të shtënat në Radhimë, turisti norvegjez: Dëgjuam krisma e ia futëm vrapit

'Alarm i madh për KLP'/Bojkoti i avokatëve, Alibeaj:Po i hapet dera kriminelëve të dalin nga burgjet

'KLP nuk zbaton rekomandimet'/ Majko me kritika: Situatë e rrallë, parlamenti të jetë i vetëdijshëm

Rezoluta e KLP për 2021, Sula: Ka problematika, për të ardhur keq, vetëm 4 detyra janë përmbushur

Komisioni i ligjeve/ Rezoluta e SPAK, Majko: Pse votuat kundër?. Opozita: S'na pëlqeu

“Babale”/ Berisha: Gjermeni, Sadushi, Veliu dhe agjentë të SHISH të përfshirë

Berisha: Rama dëshiron t'i marrë mandatin Salianjit, delinkuenti Geron Xhafa vijon trafikun e drogës

I shpallur në kërkim për trafik emigrantësh, arrestohet 26-vjeçari

Kryemadhi:LSI është e ftuar! Kush ndihet i vjedhur nga 'hajduti i gjatë' ka arsye për të protestuar

Meta në krye të LSI-së? Kryemadhi: S'ka garë mes nesh, jam fajtore për djegien e mandateve

'Skemë evazioni fiskal'/ Kryemadhi: Do hetojmë “Open Balkan”, bëhet në kurriz të shqiptarëve

Cilat janë kompanitë që bëjnë evazion fiskal? Kryemadhi: Marrin tendera me 99.99% të vlerës

Mjetin e mbushur me kallashnikovë, municion luftarakë e dylbi, arrestohen dy të rinjtë në Tiranë

Dje u inagurua, ‘fluturojnë’ 8 patenta në aksin 108 milionë eurosh Kardhiq-Delvinë, gjobiten

Rama inaguron tunelin, nëna e kap e puth: O i miri i Shqipwrisë!

Spektakli i fundjavës, Artan Lame legalizon … një pallat

Kardhiq-Delvinë, Rama pritet me iso, grupi i dedikon këngë: E hapi Damiani e Balluku

Sistemi i drejtësisë, Xhafaj: Ka probleme me menaxhimin e tyre, ka 5 shqetësime në draft

Takimi me Biden, Rama: I kërkova të organizonim diçka së bashku për 100-vjetorin, mbase dhe s'bëhet

Amnistia fiskale, Rama: Baza janë kursime nga puna në të zezë, prokurorët i mbajnë peng

Në krah ka Xhaçkën, Rama i mburr kolegun: Bujar Osmani është super, sa do doja ta kishim në qeveri

Rama jep LAJMIN: Do i pyesim shqiptarët, mbase e duan kanabisin edhe për përdorimin personal

Harta e gjyqësorit, Rama:Është ajo dhe nuk ndryshon. E dini se me qeverinë time s'zgjidhen me bojkot

A do të ketë një paketë të dytë të rezistencës sociale? Rama: Qëllimi është mos të rrisim dritat

2% për NATO-n, Rama: Ne ku të marrim, do investojmë aq sa kemi...

Pasurinë me bashkëshortin e ka të përbashkët? Xhaçka 'mbron' resortin e të shoqit

Largimi i 220 mijë shqiptarëve,Rama kalon fajin tek "Saliu":Hija e një të vdekuri torolis Shqipërinë

Burri i Xhaçkës, investitor strategjik, Rama e justifikon: Në këtë vend dalim të gjithë të afërm

Gjuha e ashpër me Bullgarinë, Rama: Më dëgjuan me respekt...

Burrin e ka investitor strategjik, PD do t'i heqë mandatin/ Rama del me Xhaçkën:S'shoh asnjë problem

Rama tregon rolin e Macron: Ai ka ndjekur 48 orë rresht, pa pushim, diskutimet

Rama: Porti i ri i Durrësit do ketë një bazë ushtarake të NATO-s, vlerë strategjike për Shqipërinë

Samiti i NATO-s, Rama: Fola për Serbinë dhe Kosovën

Çelja e negociatave, Berisha: Nëse ndodh, do ishte frymëzimi i madh për protestën e PD

Legalizimi i kanabisit mjekësor, Berisha kundër: Krim, krim dhe vetëm krim!