LIVE UPDATES
Aktualitet

Tenderi i uniformave, GJKKO dënon 9 të arrestuarit, drejtoresha 1 vit pas hekurave

30 Dhjetor 2021, 13:57 Nga DOSJA

TIRANË – Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka dhënë dënimet për 9 të arrestuarit, të cilët akuzohen për abuzimin me tenderin e uniformave të Policisë së Shtetit. Në senacën e mabjtur ditën e sotme, GJKKO ka dënuar me 1 vit burg ish-drejtoreshën Edlira Naqellari. Po ashtu janë dënuar nga 8 muaj deri në 1 vit burg Klevis Hasani, Flutura Cerkezi, Ani Omuri, Kreshnik Bejkaj,  Fatmir Demneri, Mariglen Buzali, Gezim Mingaj dhe Anisa Bogdani.

Naqellari akuzohet për “shkelje të barazisë në tendera” lidhur me tenderin 28 miliardë lekë të uniformave të policisë. Naqellari u vu në pranga më 10 korrik bashkë me 9 persona të tjerë. Këta të fundit akuzohen për “shpërdorim detyre” dhe “shkelje të barazisë në tendera”. Gjatë hetimit rezultoi e provuar sipas SPAK se 4 operatorët ekonomikë që u shpallën fitues nuk i plotësonin kriteret për të fituar tenderin.

 

VENDIMI I GJKKO-së:

1. Deklarimin fajtore të të pandehures Edlira Naqellari, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e saj me 1 (një) vit dhe 6 (gjashtë) muaj burgim.

 

 

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3
duke u dënuar përfundimisht e pandehura Edlira Naqellari me 1 (një) vit burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurën Edlira Naqellari fillon nga dita e arrestimit të saj dhe do të kryhet në një Institucion të Ekzekutimit të Vendimeve Penale për gratë.

• Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurën Edlira Naqellari për të ushtruar funksione publike për një afat 5 vjeçar.

2. Deklarimin fajtore të të pandehures Flutura Çekrezi, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e saj me 1 (një) vit dhe 6 (gjashtë) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht e pandehura Flutura Çekrezi me 1 (një) vit burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurën Flutura Çekrezi fillon nga dita e arrestimit të saj dhe do të
kryhet në një Institucion të Ekzekutimit të Vendimeve Penale për gratë.

• Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurën Flutura Çekrezi për të ushtruar funksione publike për një afat 5 vjeçar.

3. Deklarimin fajtore të të pandehures Anisa Bogdani, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e saj me 1 (një) vit dhe 3 (tre) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht e pandehura Anisa Bogdani me 10 (dhjetë) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim për pjesën e mbetur pa vuajtur të tij duke e vene të pandehurën Anisa Bogdani ne provë për një periudhë kohe prej 20 muaj, me kusht që gjatë kësaj kohe të mos kryeje vepër tjetër penale si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyren e Shërbimit të Provës ku ka vëndbanimin e saj.

• Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “b” të K.Pr.Penale shuarjen e masës së sigurimit personal “arrest në shtëpi” e caktuar ndaj të pandehures Anisa Bogdani me vendimin nr. 48, dt. 07.07.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

• Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurën Anisa Bogdani për të ushtruar funksione publike për nje afat 5 vjeçar.

4. Deklarimin fajtore të të pandehures Ani Omuri, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e saj me 1 (një) vit dhe 3 (tre) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht e pandehura Ani Omuri me 10 (dhjetë) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim për pjesën e mbetur pa vuajtur të tij duke e vene të pandehurën Ani Omuri ne provë për një periudhë kohe prej 20 muaj, me kusht që gjatë kësaj kohe të mos kryeje vepër tjetër penale si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyren e Shërbimit të Provës ku ka vëndbanimin e saj.

• Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “b” të K.Pr.Penale shuarjen e masës së sigurimit personal “arrest në burg” e caktuar ndaj të pandehures Ani Omuri me vendimin nr. 48, dt. 07.07.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

• Urdherohet lirimi i menjëhershem i të pandehurës Ani Omuri nga ambjentet e paraburgimit nëse ajo nuk mbahet e arrestuar me ndonjë masë tjetër sigurimi “arrest në burg” si e dyshuar për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale apo me ndonjë vendim dënimi me burgim.

• Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurën Ani Omuri për të ushtruar funksione publike për nje afat 5 vjeçar.

5. Deklarimin fajtore të të pandehures Aurora Mulla, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e saj me 1 (një) vit dhe 3 (tre) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht e pandehura Aurora Mulla me 10 (dhjetë) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim për pjesën e mbetur pa vuajtur të tij duke e vene të pandehurën Aurora Mulla ne provë për një periudhë kohe prej 20 muaj, me kusht që gjatë kësaj kohe të mos kryeje vepër tjetër penale si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyren e Shërbimit të Provës ku ka vëndbanimin e saj.

• Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurën Aurora Mulla për të ushtruar funksione publike për nje afat 5 vjeçar.

6. Deklarimin fajtor të të pandehurit Kleivis Hasani, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 3 (tre) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Kleivis Hasani me 10 (dhjetë) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 63 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim për pjesën e mbetur pa vuajtur të tij duke e urdhëruar të pandehurin Kleivis Hasani që të kryejë 80 (tetëdhjetë) orë pune në interes publik.

• Puna në interes publik të kryhet brënda afatit prej 6 (gjashtë) muajsh nga dita e marrjes se vendimit formë të prerë.

• Detyrohet i pandehuri Kleivis Hasani që të mbaje kontakte të rregullta me Zyrën e Shërbimit të Provës ku ka vëndbanimin e tij.

• Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “b” të K.Pr.Penale shuarjen e masës së sigurimit personal “arrest në burg” e caktuar ndaj të pandehurit Kleivis Hasani me vendimin nr. 48, dt. 07.07.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

• Urdherohet lirimi i menjëhershem i të pandehurit Kleivis Hasani nga ambjentet e paraburgimit nëse ai nuk mbahet i arrestuar me ndonjë masë tjetër sigurimi “arrest në burg” si i dyshuar për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale apo me ndonjë vendim dënimi me burgim.
7. Deklarimin fajtor të të pandehurit Kreshnik Bejkaj, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 3 (tre) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Kreshnik Bejkaj me 10 (dhjetë) muaj burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Kreshnik Bejkaj fillon nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.

• Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurin Kreshnik Bejkaj për të ushtruar funksione publike për një afat 5 vjeçar.

8. Deklarimin fajtor të të pandehurit Gëzim Mingaj, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 3 (tre) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Gëzim Mingaj me 10 (dhjetë) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim për pjesën e mbetur pa vuajtur të tij duke e vene të pandehurin Gëzim Mingaj ne provë për një periudhë kohe prej 20 muaj, me kusht që gjatë kësaj kohe të mos kryeje vepër tjetër penale si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyren e Shërbimit të Provës ku ka vëndbanimin e tij.

• Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “b” të K.Pr.Penale shuarjen e masës së sigurimit personal “arrest në burg” e caktuar ndaj të pandehurit Gëzim Mingaj me vendimin nr. 48, dt. 07.07.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

• Urdherohet lirimi i menjëhershem i të pandehurit Gëzim Mingaj nga ambjentet e paraburgimit nëse ai nuk mbahet i arrestuar me ndonjë masë tjetër sigurimi “arrest në burg” si i dyshuar për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale apo me ndonjë vendim dënimi me burgim.

9. Deklarimin fajtor të të pandehurit Fatmir Demneri, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 3 (tre) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Fatmir Demneri me 10 (dhjetë) muaj burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Fatmir Demneri fillon nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.

• Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurin Fatmir Demneri për të ushtruar funksione publike për një afat 1 (një) vjeçar.

10. Deklarimin fajtor të të pandehurit Mariglen Buzali, për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258 dhe 25 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 3 (tre) muaj burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Mariglen Buzali me 10 (dhjetë) muaj burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Mariglen Buzali fillon nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.

• Në zbatim të nenit 35 të K.Penal heqjen e të drejtës për të pandehurin Mariglen Buzali për të ushtruar funksione publike për një afat 1 (një) vjeçar.

11. Mbrojtësi i caktuar kryesisht nga gjykata për të pandehurit në këtë process gjyqësor, av. Shpëtim Kodhelaj të shpërblehet nga shteti sipas tarifave përkatëse.

12. Shpenzimet procedurale gjatë fazës së hetimit si dhe shpenzimet gjyqesore i lihen në ngarkim të pandehurve në mënyrë solidare.

13. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim nga palët brënda 15 (pesëmbedhjetë) ditëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, afat i cili fillon nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit.

 

Procedurat e tenderimit nisën që në 2019-ën dhe sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi, tenderi duhet të ishte i ndarë në tre pjesë të ndryshme, duke filluar më uniformat, këpucët dhe shpërndarja. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në Ministrinë e Brendshme ka bërë bashkimin e të tre këtyre pjesëve në vetëm një të tillë, çfarë ka çuar deri në rritje të çmimit, ulje të sasisë së materialeve dhe reduktim të cilësisë.

Fituesi i tenderin me vlerë 2.8 miliardë lekë, që ishte bashkimi i 4 operatorëve ekonomik, një kompani shqiptare “D&E shpk” dhe 3 kompanive të huaja “Summer Conf s.r.l”, kompania “Lovers s.r.l” dhe kompania YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. kishte mangësi në plotësimin e dokumentacionit dhe se janë skualifikuar kompani që kanë ofruar çmime më konkurruese.

(E.H;f.m/Dosja.al)

Ndihmës-Sekretarja e Shtetit takoi Alibeajn, ndërsa Paloka deklaroi se ka firmosur peticionin kundër ambasadores Kim. Çfarë do të thotë kjo për PD?

View Results

aktualitet aktualitet edlira naqellari tenderi i uniformave te policise edlira naqellari tenderi i uniformave te policise

Sondazh

Poll

"Pyes veten kush je"/ Bardhi replikon me Spiropalin: Mos je gjë motra e Olsi Ramës

"Pyes veten kush je"/ Bardhi replikon me Spiropalin: Mos je gjë motra e Olsi Ramës

Rezoluta anti-korrupsion, Çuçi: Ka rënë korrupsioni, 95 % e shërbimeve kryhen nga telefoni

"Vënia në kontroll e SPAK, fantazi"/ Rama i kthehet Opozitës: Po treteni tek 'Rrugica e Shpresës'

Rama mban fjalën në seancë plenare, deputetët godasin tavolinat

"Keni ende shumë për të parë"/ Rama: Korrupsioni në Shqipëri vazhdon

Rezoluta e PS-së në Kuvend/ Rama: Jemi në luftë me korrupsionin prej 10 vjetësh

Argita Malltezi: Ndërrimi i destinacionit të Kompleksit Partizani u bë nga Rama

"Kryedemokrati dhe Malltezi të arrestuar politik", Argita: SPAK ka kaluar nga një akuzë në tjetrën

Paralajmërimi i Argita Mallatezit: Do të përfshihem në politikë nëse është e nevojshme

Pjesmarrja e Berishës në Kuvend u refuzua/ Gjokutaj: Veprim skandaloz i SPAK

Gjyqi ndaj Berishës, Mëngjesi: Është përdorur standard i dyfishtë

Lapsusi me datën/ Rama njofton samitin e madh me komunitetin Europian

“Keni fituar më shumë zgjedhje se unë”/ Cameron batuta me Ramën

"Emigracioni është problem," Cameron i prerë: Partneritet dhe në luftën kundër krimit të organizuar

Emigracioni/ Rama me Cameron: Operacionet do të vazhdojnë, gadishmëria jonë është maksimale

“Anglia më e pranishme në vendin tonë”, Rama: Projekt strategjik për hekurudhën Durrës-Prishtinë

Rama: Me Cameron kemi biseduar për marrëdhëniet bilaterale

Nis fuqishëm protesta para Bashkisë Tiranë, qytetarët hedhin molotov para godinës

Të pranishëm në protestë, akti fisnik i qytetarëve, u japin ujë efektivëve të policisë

VIDEO-VIRALE/ Po fliste në Rrugën e Salës, demokrati 'kapet mat' nga gruaja

"Injoranca nuk është argument" Nuk i pëlqeu pyetja, Rama prek në faqe gazetaren Ambrozia Meta

Del VIDEOJA, Elia godet Princ Lekën: Familja ime të ka mbajtur me bukë

VIDEO/ Noka i jep Spiropalit pankartën, Ministrja ofrohet ta mbaj para fytyrës

Publikohen pamjet nga brenda bazës ajrore të Kuçovës, Komandanti: E gatshme për stërvitjen e trupave

Tempulli 2/ Me kanabis gati për shitje dhe shuma parash, arrestohen 4 të rinj në Tiranë

Dalin pamjet nga kasollja ku u vra 50-vjeçari në Durrës

Kontrabandonin ilaçe dhe telefona, arrestohen dy persona në Tiranë, sekuestrohen 47 iPhone

I vunë flakën eskavatorit me vlerë 150 mijë euro, arrestohen 2 autorët e ngjarjes

Reshjet e shiut dhe borës në vend, policia: Moderoni shpejtësinë e mos kryeni parakalime të gabuara

Kampioni Alvin Karaqi mes lotësh: Për besë u ndjeva si Gjergj Kastrioti kur mora flamurin

'Dokumentar horror'/ Berisha publikon pamjet: Do ju paraqes terrorin që Bajrajt ushtruan më 14 maj

Krimi në Bulqizë/ Fqinji: Po hante bukë në banesë kur erdhën dy makina!

Dosja "Gjici"/ Zv.kryetari i bashkisë së Kukësit shkon në SPAK

Newsroom 11 |XAMA: LAJMI I FUNDIT FAKE QË PASHË, ISHTE PËR MUA

Newsroom 11 |XAMA: KËSHILLË QYTETARËVE- MOS LEXONI VETËM NJË BURIM

Newsroom 11 | XAMA: GAZETARËT NUK SHKRUAJNË ME EMËR, KJO S'ËSHTË ETIKE

Xama në Newsroom: Lajmet e rreme përhapin panik! Më akuzuan se kisha marrë para për një shkrim

Muka në Newsroom: Në Shqipëri ka portale gjobaxhie, u bëjnë shantazh njerëzve

Xama në Newsroom: Fake News shpërndahet më shumë në Facebook e Tik Tok! Gazetarët të shkruajnë emrin

Newsroom 11 |Kush prodhon lajme të rreme në Shqipëri

Newsroom 10 |SENJA: NE S'REAGOJMË NDAJ GJUHËS SË URREJTJES

Newsroom 10 |HAZIZAJ: 'ÇOHU ENVER', PJESË E GJUHËS SË URREJTJES

Newsroom 10 | HAZIZAJ KEMI MARRËVESHJE PËR TË MBROJTUR 'VIKTIMAT'

Newsroom 10 |HAZIZAJ: GJUHA E URREJTJES KA SHKAKTUAR DHE KRIME

Newsroom 10 |GAZETARI: GJUHA E URREJTJES, PJESË E SHOQËRISË

Newsroom 10 |HAZIZAJ: GJUHA E URREJTJES, E FRIKSHME NË SHQIPËRI

Vidhnin në banesa duke përdorur çelësa të klonuar, vihet në pranga 1 person,nje tjeter në kërkim

Newsroom 10 |GJUHA E URREJTJES PËRDORET NGA POLITIKA, AMA TË KONTROLLOJË GJUHËN E URREJTJES

Newsroom 10 | HAZIZAJ: STEREOTIPET NXISIN GJUHËN E URREJTJES

Newsroom 10 | HAZIZAJ: GJUHA E URREJTJES LUFTOHET ME EDUKIM