AktualitetFactcheck

Tender në 31 dhjetor, Bashkia Kurbin shpall fituese kompaninë që ndërtoi shkollën që u rrafshua nga tërmeti

Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit është shumë i nevojshëm, por sërish situata alarmante nuk të lejon që të shpenzosh miliona lekë, kur një pjesë e qytetarëve po jetojnë në çadra. Tenderi është miratuar në 31 dhjetor, ku të gjithë qytetarët e kishin mendjen tek gjeli i detit, por nuk është problemi te data e shpalljes së fituesit e as tek mënyra se si është bërë tenderi.
Featured image of article: Tender në 31 dhjetor, Bashkia Kurbin shpall fituese kompaninë që ndërtoi shkollën që u rrafshua nga tërmeti Bashkia Kurbin

KURBIN- Bashkia Kurbin në një kohë kur vendi është në emergjencë nga situata pas tërmetit, ka menduar që të ndërtojë një ujësjellës. Tërmeti ishte i fortë dhe Kurbini ishte një ndër zonat që u trondit më shumë dhe pësoi dëme, por duket se bashkia ka menduar që të vijojë sipas planit të paracaktuar më herët, të ndërrojë ujësjellësit.

Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit është shumë i nevojshëm, por sërish situata alarmante nuk të lejon që të shpenzosh miliona lekë, kur një pjesë e qytetarëve po jetojnë në çadra. Tenderi është miratuar në 31 dhjetor, ku të gjithë qytetarët e kishin mendjen tek gjeli i detit, por nuk është problemi te data e shpalljes së fituesit e as tek mënyra se si është bërë tenderi.

Problemi është tek fituesi. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Prokurimit Publik, bëhet me dije se fituese ka dalë kompania BOE “SENKA” Shpk & “2 T” Shpk, përfaqësuar nga “SENKA” Shpk. Kjo kompani ka garuar, brenda normave ligjore së bashku me disa kompani të tjera, por autoriteti që hapur garën për tenderin ka harruar që “Senka” është firma e cila ka ndërtuar një prej shkollave të dëmtuara rëndë nga tërmeti.

Bashkia Kurbin dhe kryeatarja Majlinda Cara, duhet të japin shpjegime se si ka mundësi që kjo kompani e cila ka ndërtuar një shkollë që u shemb nga tërmeti dhe duhet të kishin nisur hetimet, ka marrë pjesë në tender dhe për më tepër është shpallur fituese.

Tenderi

MË POSHTË TË DHËNAT E TENDERIT

BASHKIA KURBIN

1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Kurbin, Adresa Lagjia, Nr.3, Laç Tel/Fax ++ 355532 22 270, E-mail [email protected]

Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al

2 Lloji i procedurës: Procedurë e hapur (Prokurim me mjete elektronike).

3 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Ndërtimi i rrjetit të jashtëm e të brendshëm të Ujësjellësit të qytetit Laç, Faza e 1, Bashkia Kurbin”.

4 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-42654-11-07-2019.

5 Fondi limit: 416,666,667 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

6 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): Vlera: 497,471,140 (me TVSH) Monedha Lekë Vlera e nenkontraktimit ….0…. me Tvsh Monedha….

7 Data e lidhjes së kontratës 27.12.2019.

8 Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit. Emri: BOE “SENKA” Shpk & “2 T” Shpk, përfaqësuar nga “SENKA” Shpk. Adresa : – “SENKA” Shpk, Fier Lushnje Xhevdet Nepravishta. – “2 T” Shpk, Tiranë, Rruga Asim Vokshi, Nd.14, H.4, Ap.5. Nr. NIPT: – “SENKA” Shpk, J94808405Q – “2 T” Shpk, K01731001M.

(A.B. Dosja.al)

Shto Koment