Politike

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut me pika të përbashkëta kufitare, Këshilli i Ministrave miraton vendimin

Do të jenë njësitë e vetëqeverisjes vendore ato që do të ngarkohen për zbatimin e këtij vendimi, praktikë që më parë është ndjekur edhe me Kosovën.
Featured image of article: Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut me pika të përbashkëta kufitare, Këshilli i Ministrave miraton vendimin Foto ilustruese

TIRANË– Këshilli i Ministrave ka firmosur një VKM, e cila parashikon që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të kenë pika të përbashkëta kufitare. Do të jenë njësitë e vetëqeverisjes vendore ato që do të ngarkohen për zbatimin e këtij vendimi, praktikë që më parë është ndjekur edhe me Kosovën.

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE: 

V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR NGRITJEN E PIKAVE TË PËRBASHKËTA TË KALIMIT KUFITAR NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al

V E N D I M PËR MIRATIMIN E MODELIT TË PROSPEKTIT BID

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 9, të ligjit nr.63/2020, “Për përmirësimin e zonave të biznesit (BID)”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e modelit të prospektit BID, sipas shtojcës 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

(k.m/dosja.al)

Shto Koment