Aktualitet

“Më kërcënohet jeta në burg, jam me bindje të majta”/ Safet Bajri kallëzon drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve, Agim Ismaili

Kallëzimi ndaj Ismailit ka ardhur pas kërkesave të përsëritura të Bajrit për transferimin e tij në burgun e Reçit me pretendimin se qëndrimi i mëtejshëm në burgun e Fierit i rrezikon jetën nga persona të tjerë të dënuar aty.
Featured image of article: “Më kërcënohet jeta në burg, jam me bindje të majta”/ Safet Bajri kallëzon drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve, Agim Ismaili Agim Ismaili dhe Safet Bajri

TIRANË- Safet Bajri ka kallëzuar në SPAK drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve, Agim Ismaili për “shpërdorim detyre”. Kallëzimi ndaj Ismailit ka ardhur pas kërkesave të përsëritura të Bajrit për transferimin e tij në burgun e Reçit me pretendimin se qëndrimi i mëtejshëm në burgun e Fierit i rrezikon jetën nga persona të tjerë të dënuar aty.

“Kërkesën time e kam mbështetur në faktin se çështja ime është tepër e përfolur mediatikisht, transferimin në IEVP të tjera, të ndryshme nga ajo e REC, Shkodër, do të prodhonte ngjarje të ndryshme, për shkak edhe të personave të dënuar aty,ku më rezikohej edhe jeta ime sidomos në zonat e veriut, të cilët janë me bindje të djathta, ndërsa unë me bindje të majta. Gjithashtu elementi pasojë ka ardhur, pasi jeta ime ndodhet në rrezik si dhe për shkak se familja ime jeton në Shkodër. Subjekti, është i posaçëm, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshëm të Burgjeve, ushtron funksione publike, ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjec dhe është i përgjegjshëm mendërisht,”

KALLËZUES:                                    

Safet Rustemi, i biri Januz dhe Zoje, dtl 09.09.1984, lindur dhe baues në Dobrac, Shkodër, aktualisht i dënuar, IEVP Fier.

KUNDËR:

Agim Ismaili, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshëm të Burgjeve.

AKUZA: « Shpërdorim detyre », parashikuar nga Neni 248 i Kodit Penal.

BAZA LIGJORE: Neni 283 i Kodit të Procedures Penale.

P Ë R P A R A

PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR  TIRANË

Të nderuar zotërinj prokurorë!

Parashtrimi i rrethanave të faktit. 

Unë Safet Rustemi, i biri Januz dhe Zoje, dtl 09.09.1984, lindur dhe baues në Dobrac, Shkodër, aktualisht i dënuar, IEVP Fier,

Në bazë të Nenit 66/2 të Ligjit Nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, i cili sanksionon se: “Transferimet duhet të favorizojnë mundësi që të dënuarit ta kryejnë dënimin pranë vendbanimeve të familjeve të tyre” kam kërkuar me kërkesën e dt.12.06.2020 për kompetencë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve transferimin në IEVP REÇ, për shkak se familja ime jeton në Shkodër.

Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al

Gjithashtu, kërkesën time e kam mbështetur në faktin se cështja ime është tepër e përfolur mediatikisht, transferimin në IEVP të tjëra, të ndryshme nga ajo e REC, Shkodër, do të prodhonte ngjarje të ndryshme, për shkak edhe të personave të dënuar aty,ku më rezikohej edhe jeta ime sidiomos në zonat e veriut, të cilët janë me bindje të djathta, ndërsa unë me bindje të majta,.

Nga ana e Agim Ismaili, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshëm të Burgjeve, nuk është marë në kosideratë kjo kërkesë duke shpërdoruar detyrën e tij më ka trasferuar në IEVP Fier, në këto kushte Agim Ismaili, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshëm të Burgjeve ka konsumuar veprën penale të « Shpërdorim detyre », parashikuar nga Neni 248 i Kodit Penal, për rrethanat e paraqitura më sipër mbasi aktualisht në sajë të veprimeve të tij të kundraligjëshme jeta ime është në rrezik duke vuajtur dënimin në IEVP Fier.

Objekti, për sa i përket objektit janë marrëdhëniet juridike të vendosura për të mbrojtur të drejtat dhe intersat e ligjshme të shtetit, shtetasve nga veprimet e kundralishme dhe shoqërisht të rrezikshme, të mbrojtura posacërisht nga legjislacioni penal.

Ana objektive, është realizuar nëpërmjet veprimit dhe mosveprimit që konsistojnë në trasferimin në IEVP Fier në kundërshtim me ligjin.

Gjithashtu elementi pasojë ka ardhur, pasi jeta ime ndodhet në rrezik si dhe për shkak se familja ime jeton në Shkodër .

Subjekti, është i posacëm, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshëm të Burgjeve , ushtron funksione publike, ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjec dhe është i përgjegjshëm mendërisht.

Ana subjektive, vepra është kryer me dashje  direkte ose indirekte si formë e fajit. 

KËRKOJ:

Për sa më sipër kërkoj nga Prokuroria e Posaçme kundër korupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë, marrjen në përgjegjësi penale të shtetasit, Agim Ismaili, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshëm të Burgjeve për veprën penale të « Shpërdorim detyre » parashikuar nga Neni 248 i Kodit Penal.

Kallëzuesi

Safet Rustemi

Bajri është i dënuar me 9 vite burg nga gjyakatat e Belgjikës, por nuk mund të ekstradohet për shkak se dy vendet nuk kanë një marrëveshje për këtë pjesë. Gjithsesi dy vendet njohin dënimet e dhëna në vendet reciproke dhe për këtë arsye Bajri do e vuaj dënimin në Shqipëri.

(k.m/dosja.al)

Shto Koment