Politike

Kriminalizohet SHPIFJA. Ndryshime në Kodin Penal! Burg ose gjobë për ata që filmojnë pa dijeni, kush akuzon ‘krerët’ e shtetit, dënohet dyfish!

 • E PADËGJUAR/ Etilda Gjonaj dorëzon DRAFTIN: Ndalohen me ligj MEMET!
 • Një shtojcë e re është shtuar në ligj, në të cilin parashikohen të gjitha penalitetet, përfshirë burgun dhe gjoba të majme. Çdo informacion që cilësohet si i rremë do të dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë deri në një milion e pesëqind mijë lekë dhe do të kërkohet përgënjeshtrim dhe falje publike ndaj "viktimës".
  Featured image of article: Kriminalizohet SHPIFJA. Ndryshime në Kodin Penal! Burg ose gjobë për ata që filmojnë pa dijeni, kush akuzon ‘krerët’ e shtetit, dënohet dyfish! Edi Rama , Lulzim Basha dhe Ilir Meta

  TIRANË–Një paketë ndryshimesh është depozituar në Kuvend për ndryshimet në Kodin Penal. Ndryshimi më i bujshëm ishte ai që lidhej me memet, (lexo këtu), ku krijuesi i tyre do të dënohet deri në 1 vit burg. Por ky draft, i realizuar nga ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, parashikon penalitete të rënda edhe për mediat, drejtuesit e tyre, por edhe qytetarët. Ajo që kryeministri Edi Rama nuk e realizoi dot përmes “paketës anti-shpifje”, po kalon në këtë paketë ndryshimesh, duke nisur që nga kriminalizimi i shpifjes.

  Në këto ndryshime, çdo informacion që cilësohet si i rremë do të dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë deri në një milion e pesëqind mijë lekë dhe do të kërkohet përgënjeshtrim dhe falje publike ndaj “viktimës”.

  Kodi i ri Penal parashikon burg ose gjobë edhe për ata që fotografojnë, filmojnë ose regjistrojnë me audio personazhet në banesën e tyre personale apo në një vend tjetër ku gëzohet privatësia (kafe, market, rrugë).

  Të gjitha filmimet e ngjashme, do të konsiderohen ndërhyrje në jetën private. Shkelësi do të dënohet me gjobë ose me 1 vit heqje lirie. Por nuk mbetet me kaq. Edhe ata që e shpërndajnë do të dënohen me burgim nga 2 deri në 3 vjet. Nëse kemi të bëjmë me të mitur, atëherë koha e burgut varion nga 2 deri në 4 vjet.

  Nga dënimet përjashtohen rastet kur regjistrimi bëhet me qëllim të zbulimit të veprës penale dhe nëse fotografitë dhe regjistrimet i dorëzohen organeve të drejtësisë.

  Ndërkohë që ajo që është edhe më e rëndë është fakti se nëse shpifja i drejtohet një partie politike, apo një përfaqësuesi shtetëror atëherë dënimi është i dyfishtë.

  NDRYSHIMET NË KODIN PENAL:

  Neni 238

  1. Publikimi në cdo formë, mënyrë apo mjet i një montazhi të realizuar me fjalët ose imazhin e një personi pa pëlqimin e tij, nëse kryhet për qëllime përfitimi material ose jo material, apo kur ka qëllim të dëmtojë reputacionin e një personi, kur materiali nuk shfaqet dukshëm që është një montazh ose nëse nuk përmendet shprehimisht se eshtë i tillë, përbën kundrvajtje penale dhe dënohet me burgim deri në 1 vit.

  2. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me tërheqjen prej saj

  SHPIFJA NE RRJETET SOCIALE

  Në nenin 227  parashikohet cilësimi i shpifjes si kundravajtje penale kur deklaratat e rreme apo ofenduese cenojnë nderin dhe reputacionin e personit. Sipas propozimeve të ministrise e Drejtësisë kjo do dënohet me  gjobë nga pesëdhjetë mijë deri në një milion e pesëqind mijë lekë.

  Por nuk mbaron me kaq, sepse ka edhe dënim plotesues te pergenjeshtrimit dhe faljen publike ndaj ‘viktimes’.

  “Nëse vepra penale është kryer nëpërmjet shtypit ose ndonjë mjeti tjetër komunikimi mediatik, elektronik, nëpërmjet rrjeteve sociale në internet, ose nëpërmjet një akti publik, dënimi shtohet ne dyfishin e parashikuar ne paragrafin e pare”.

  Po ashtu parashikohen dhe gjoba dhe ndeshkime per botuesit e mediave, drejtoreve, zv.drejtoreve si dhe printuesve.

  ” Kur vepra penale e shpifjes është kryer me anë të shtypit, pergjegjesia shtrihet edhe për drejtorin administrues ose, sipas rastit, zv/drejtorin, botuesin dhe printuesin ne rastet e dijenise se tyre rreth faktit penal. Dënimi penal shoqërohet edhe me dënimin plotësues të përgënjeshtrimit të deklaratës/faktit/informacionit të rremë me të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtin mjet sikundër është realizuar përhapja e tij, dhe detyrimin e publikimit të vendimit gjyqësor penal nëpërmjet medias apo në komunitet”.

  Neni 227- Shpifja

  Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al

  1. Përhapja e qëllimshme e deklaratave rreth një fakti specifik të rremë dhe ofendues ndaj personit si dhe/apo çdo informacioni tjetër të rreme, që cenojnë nderin dhe reputacionin e personit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë deri në një milion e pesëqind mijë lekë dhe denimin plotesues te pergenjeshtrimit dhe faljen publike ndaj viktimes.

  2. Nëse vepra penale është kryer nëpërmjet shtypit ose ndonjë mjeti tjetër komunikimi mediatik, elektronik, nëpërmjet rrjeteve sociale në internet, ose nëpërmjet një akti publik, dënimi shtohet ne dyfishin e parashikuar ne paragrafin e pare.

  3. Nëse vepra penale i drejtohet një organi politik, administrativ ose gjyqësor, ose një personi në cilësinë e përfaqësuesit të një prej këtyre organeve, ose një autoriti të përbërë që funksionon në kolegj, dënimet e parashikuara në paragrafët 1 apo 2 shtohen me 1/2.

  4. Cilido që ka kryer ndonjë prej veprimeve të parashikuara në këtë nen në gjendje zemërimi nuk ka përgjegjësi penale, nëse kjo gjendje dhe këto veprime janë shkaktuar si pasojë e një fakti të padrejtë i të tjerëve ndaj tij dhe menjëherë pas tij.

  5. Procedimi penal fillon me kerkesen e viktimes dhe ceshtja pushohet kur ajo tërheq ankimin.

  6. Kur vepra penale e shpifjes është kryer me anë të shtypit, pergjegjesia shtrihet edhe për drejtorin administrues ose, sipas rastit, zv/drejtorin, botuesin dhe printuesin ne rastet e dijenise se tyre rreth faktit penal.Dënimi penalshoqërohet edhe me dënimin plotësues të përgënjeshtrimit tëdeklaratës/faktit/informacionit të rremëme të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtin mjet sikundër është realizuar përhapja e tij, dhe detyrimin e publikimit të vendimit gjyqësor penal nëpërmjet medias apo në komunitet.
  7. Procedimi penal nuk pengon viktimen tí drejtohet edhe gjykates civile.

  Burg apo dhe gjobë parashikohet edhe kur një person fotografohet, filmohet, regjistrohet me video apo audio në banesën e tij personale ose në ndonjë vend tjetër ku personi gëzon ligjërisht privatësi, që konsiderohet ndërhyrje e padrejtë në jetën private.

  Neni 228- Ndërhyrje të padrejta në jetën private

  1. Cilido që për qëllime përfitimi material ose jo material, apo kur ka qëllim të dëmtojë reputacionin e një personi, pa autorizim fotografon, filmon, regjistron me video apo audio këtë person në banesën e tij personale ose në ndonjë vend tjetër ku personi gëzon ligjërisht privatësi, apo vendos aparatura që shërbejnë për fotografim, transmetim apo regjistrim të fjalëve ose të figurave, i të dhënave që ekspozojnë një aspekt të jetës private të personit, pa pëlqimin e tij, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim nga deri ne 1 vit.

  2. Shpërndarja, ofrimi për publikim apo publikimi me çdo mjet ose formë të komunikimit publik apo mënyrë tjetër i të dhënave të marra në mënyrën dhe qellimin e përcaktuar në paragrafin e parë të këtij neni, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

  3. Po kjo vepër, kur kryhet ndaj të miturit, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

  4. Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit publik apo nga personi që disponon këto të dhëna për shkak të detyrës shtetërore apo shërbimit publik, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.
  5. Kur vepra penale e parashikuar në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni është kryer nëpërmjet shtypit të shkruar ose audioviziv, dispozitat specifike të ligjeve që rregullojnë këto çështje janë të zbatueshme edhe ndaj personave pergjegjes qe kane beret e mundur publikimin e te dhenave private.

  6. Kur veprat penale të parashikuara në paragrafët 1-5 të këtij neni përfshijnë fjalë ose imazhe që paraqesin/kanë karakter seksual dhe janë në një vend publik ose privat, dënimet rriten me ½ për seicilin rast.
  7. Nuk ka përgjegjësi penale, nëse fotografimi, filmimi ose regjistrimi bëhet me qëllim të

  zbulimit të veprës penale dhe të autorit të veprës penale ose për të vërtetuar faktin penal si provënë Polici, Prokurori ose në Gjykatë dhe nëse fotografitë dhe regjistrimet i dorëzohen këtyre organeve.

  8. Proçedimi penal për ketë vepër penale fillon me paraqitjen në gjykatë të kërkesës për gjykim të viktimës akuzuese ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushohet nese tërhiqet prej saj.

  (k.m;f.g/dosja.al)

  Shto Koment