Aktualitet

Botohen në Fletoren Zyrtare dënimet për ata që nuk zbatojmë masat kundër COVID-19, në fuqi hyjnë pas 15 ditësh

Tashmë do të denohet me gjobë ose burgim deri në 6 muaj nëse nuk zbaton urdhrat, gjobë ose deri në 2 vite burg për bizneset që nuk zbatojnë urdhrat. Nga 2 deri në 3 vite burg nëse je ose jo mbartës i sëmundjes dhe nuk zbaton karantimin apo izolimin Nga 2 deri në 5 vite burg nëse përhap me dashje sëmundjen mbartëse dhe nga 3 deri në 8 vite burg kur kjo vepër ka shkaktuar pasoja të rënda.
Featured image of article: Botohen në Fletoren Zyrtare dënimet për ata që nuk zbatojmë masat kundër COVID-19, në fuqi hyjnë pas 15 ditësh Policia gjatë kontrolleve në rrugë

TIRANË- Dy ditë pasi u dekretuan nga Presidenti, Ilir Meta, ndryshimet në Kodin Penal janë botuar në fletoren zyrtare. Masat e reja kundër përhapjes së COVID-19, përcaktojnë disa dëbime për të gjithë ata që shkelin rregullat.

Tashmë do të denohet me gjobë ose burgim deri në 6 muaj nëse nuk zbaton urdhrat, gjobë ose deri në 2 vite burg për bizneset që nuk zbatojnë urdhrat. Nga 2 deri në 3 vite burg nëse je ose jo mbartës i sëmundjes dhe nuk zbaton karantimin apo izolimin Nga 2 deri në 5 vite burg nëse përhap me dashje sëmundjen mbartëse dhe nga 3 deri në 8 vite burg kur kjo vepër ka shkaktuar pasoja të rënda.

Por edhe pse këto ndryshime u bënë me një procedurë të përshpejtuar dhe gjetën një kosnsus mes Presidentit e maxhorancës, duan dhe 15 ditë të hyjnë në fuqi.

NDRYSHIMET NË KODIN PENAL

Neni 130/a Dhuna në familje: Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune fizike, psikologjike, ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt (të paralindur, të paslindur, vëllezër, motra, ungjër, emta, nipër, mbesa, fëmijë të vëllezërve dhe të motrave), ose krushqi e afërt (vjehërr, vjehrrë, dhëndër, nuse, kunat/ë, thjeshtri, thjeshtra, njerku e njerka), ose në lidhje apo ish-lidhje intime me autorin e veprës penale, me pasojë cenimin e integritetit fizik, psiko- social dhe ekonomik të tij, dënohet me burgim deri në tre vjet.

Kanosja serioze për vrasje ose plagosje të rëndë, ndaj personit që është bashkëshort, ish- bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt (të paralindur, të paslindur, vëllezër, motra, ungjër, emta, nipër, mbesa, fëmijë të vëllezërve dhe të motrave), ose krushqi e afërt (vjehërr, vjehrrë, dhëndër, nuse, kunat/ë, thjeshtri, thjeshtra, njerku e njerka), ose në lidhje apo ish-lidhje intime me autorin e veprës penale, me pasojë cenimin e integritetit psikik të tij, dënohet me burgim deri në katër vjet.

Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al

Plagosja e kryer me dashje, ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt (të paralindur, të paslindur, vëllezër, motra, ungjër, emta, nipër, mbesa, fëmijë të vëllezërve dhe të motrave), ose krushqi e afërt (vjehërr, vjehrrë, dhëndër, nuse, kunat/ë, thjeshtri, thjeshtra, njerku e njerka), ose në lidhje apo ish-lidhje intime me autorin e veprës penale, që ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë më tepër se nëntë ditë, dënohet me burgim deri në pesë vjet. Po këto vepra, të kryera në mënyrë të përsëritur, ose në praninë e fëmijëve, dënohen nga një deri në pesë vjet burgim.”.

Pas nenit 242 shtohet neni 242/a me kёtё përmbajtje: Neni 242/a; Moszbatimi i masave të autoriteteve shtetërore gjatë gjendjes së masave të jashtëzakonshme apo gjatë gjendjes së epidemisë. Moszbatimi ose kryerja e veprimeve në kundërshtim me aktet ligjore apo nënligjore të nxjerra nga organet shtetërore, në funksion të gjendjes së epidemisë apo të zbatimit të masave të jashtëzakonshme, nga personi, ndaj të cilit është dhënë më parë masë administrative, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj.

Po kjo vepër, kur është kryer në ushtrim të aktivitetit tregtar, duke vendosur në rrezik shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet. Moszbatimi i urdhrit të dhënë nga organet kompetente për karantinim ose izolimin, apo shkelja e rregullave të karantinës ose të izolimit nga personi mbartës ose jo i sëmundjes infektive, të cilit i është njoftuar ky detyrim nga autoritetet shtetërore përkatëse, dënohet me burgim nga dy deri në tre vjet.”.

Pas nenit 89/a shtohet neni 89/b me kёtё përmbajtje: Neni 89/b; Përhapja e sëmundjeve infektive. Përhapja me dashje e sëmundjes infektive me rrezikshmëri të lartë për shëndetin, nëpërmjet kryerjes së veprimeve ose mosveprimeve nga personi që është diagnostikuar si mbartës i sëmundjes apo nga personi që ka qëllim përhapjen e saj, dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet.

Kur kjo vepër është kryer nga pakujdesia, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet. Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose rrezik për jetën e njerëzve, dënohet me burgim nga tre deri në tetë vjet. 

(A.B. Dosja.al)

Shto Koment